Wat is mediation?

Mediation is conflictbemiddeling tussen twee of meer partijen onder leiding van een onafhankelijke, neutrale tussenpersoon: de mediator. Mediation is vooral nuttig als de onderlinge communicatie verstoord is, bijvoorbeeld door een (wederzijds) gebrek aan vertrouwen. Het doel van mediation is het komen tot een oplossing die door alle betrokkenen gedragen wordt.

Voor wie?

Mediation kan op elk niveau plaatsvinden. Binnen het bedrijfsleven, de overheid, gemeenschappen, samenwerkingsverbanden, verenigingen en in privésituaties. Het kan gaan over conflicten op het gebied van overeenkomsten, arbeidsaangelegenheden, milieuzaken of echtscheidingen. Kortom, mediation kan uitkomst bieden in zeer diverse conflictsituaties.

Hoe werkt mediation?

Medationgesprekken vinden plaats op neutraal terrein onder leiding van een onafhankelijk en onpartijdig bemiddelaar. Deelname aan mediation is vrijwillig, alles wat de deelnemers aan de mediationtafel bespreken, blijft vertrouwelijk. De deelnemers moeten zich vrij voelen om tijdens de mediation te spreken.

Wat is het voordeel?

De mediator zal, in tegenstelling tot een rechter, geen uitspraak doen over het geschil en geen schuldige aanwijzen. De uitkomst van de afspraken die door alle betrokken partijen zijn gemaakt gedurende de mediationsessies worden doorgaans vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het voordeel van zo’n overeenkomst is dat de deelnemers deze oplossing met elkaar dragen. Indien van toepassing worden de afspraken getoetst op fiscale– of juridische aspecten.

Wie houdt toezicht?

PAR Mediation is geregistreerd bij en werkt conform de Gedragsregels van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Dit houdt in dat er een klachtenregeling is en onafhankelijk tuchtrecht.

Offerte aanvragen

Telefonische bereikbaarheid

Maandag-Vrijdag: 9:00 - 17:00 uur 
Weekend: 10:00 - 15:00 uur

Bel of stuur een e-mail naar info@parmediation.nl

Contactgegevens

PAR Mediation - Frits Bergmann
Louise de Colignylaan 139
3062 HE Rotterdam
E: info@parmediation.nl
T: 010 8437746
M: 06 11397720

Vul uw gegevens in en we bellen u gratis terug

copy buffett scam